Doelgroep

EquiGens richt zich op jongeren met psychische en psychiatrische problematiek, in de leeftijd tussen 15 en 21 jaar. We zijn ervaren met getraumatiseerde jongeren, met (meervoudige) gedragsproblematiek, hechtings- en trauma gerelateerde problematiek, verlaagd zelfbeeld en angst- en (milde) dwang problematiek.

Als contra-indicatie zien we een laag verstandelijk niveau met als grens een intelligentieniveau van minder dan 70 punten, drugsgebruik, sterk seksueel gestoord gedrag en kinderen die bekend zijn met dierenmishandeling.


Buiten dit is de matching zeer belangrijk, bij een mogelijke plaatsing is voorafgaand aan de intake een duidelijke dossierstudie noodzakelijk. Als er een dossier is aangeleverd gaan we altijd over tot een intakegesprek zodat we naast het papieren beeld, ook een menselijk beeld hebben. Hierna gaan jeugd- en gezinsprofessionals en de gedragswetenschapper samen inventariseren of de jongere binnen de huidige samenstelling van EquiGens past. We maken  onder andere gebruik van het matching handboek van het NJi. Als we denken dat er een mogelijke matching zou kunnen zijn wordt er samen met de jongere en diens systeem gekeken naar een kennismakingstraject, waarbij beide partijen ten alle tijden nog kunnen beslissen of tot plaatsing wordt overgegaan. 

Indien we geen goede matching ervaren, hebben we een breed netwerk van andere gezinshuizen in de portefeuille en zullen we altijd proberen mee te kijken of er elders wellicht een beter passende plek beschikbaar is.