Doelgroep

EquiGens richt zich op jongeren met (ernstige) psychische en psychiatrische problematiek, in de leeftijd tussen 15 en 18 (of ingeval van verlengde jeugdzorg 21) jaar. We zijn ervaren met getraumatiseerde jongeren, met (meervoudige) gedragsproblematiek, hechtinggerelateerde problematiek, angst- en dwang problematiek en verstoord zelfbeeld.

Als contra indicatie zien we een laag verstandelijk niveau met als grens een intelligentieniveau van minder dan 80 punten, zorgmijding (niet begeleidbaar opstellen), ASS problematiek, sterk seksueel gestoord gedrag en kinderen die bekend zijn met dieren-mishandeling.


Buiten dit is de matching zeer belangrijk, bij een mogelijke plaatsing is voorafgaand aan de intake een duidelijke dossierstudie noodzakelijk. Als er een dossier is aangeleverd gaan we altijd over tot een intakegesprek zodat we naast het papieren beeld, ook een menselijk beeld hebben. Hierna gaan jeugd- en gezinsprofessionals en de gedragswetenschapper samen inventariseren of de jongere binnen de huidige samenstelling van EquiGens past. We maken  onder andere gebruik van het matching handboek van het NJI. Als we denken dat er een mogelijke matching zou kunnen zijn wordt er samen met de jongere en diens systeem gekeken naar een kennismakingstraject, waarbij beide partijen ten alle tijden nog kunnen beslissen of tot plaatsing wordt overgegaan. 

Belangrijk dus om te realiseren dat een snelle plaatsing bij EquiGens vaak geen optie is, het is voor de stabiliteit van de groep erg belangrijk om een zorgvuldig traject aan te gaan waarbij rekening moet worden gehouden met een plaatsingstraject wat inclusief intake minimaal drie weken in beslag neemt. 

Indien we geen goede matching ervaren, hebben we een breed netwerk van gezinshuizen in de portefeuille en zullen we altijd proberen mee te kijken of er elders wellicht een beter passende plek beschikbaar is. 

Bij EquiGens is het een voorwaarde dat de geplaatste jongere na een kennismakingstraject gemotiveerd is tot een definitieve plaatsing, we vragen namelijk van de jongere dat zij zich zelf inzetten met hulp van ons om tot verandering te komen. Iemand die hier niet wil zijn, zal ook niet in staat zijn het maximale uit het traject bij ons te kunnen halen. 

Mocht u een jongeren willen aanmelden kan u het aanmeldformulier invullen, dat te vinden is op de contact pagina.