Doelgroep

EquiGens richt zich op jongeren met (ernstige) psychische en psychiatrische problematiek, in de leeftijd tussen 15 en 18 (of ingeval van verlengde jeugdzorg 21) jaar. We zijn ervaren met getraumatiseerde jongeren, met (meervoudige) gedragsproblematiek, hechtingsgerelateerde problematiek, angst- en dwang problematiek, verstoord zelfbeeld, adoptie achtergrond, migratie vraagstukken, identiteit- en levensvraagstukken, .

Als contra indicatie zien we een laag verstandelijk niveau met als grens een intelligentieniveau van minder dan 75 punten, zorgmeiding (niet begeleidbaar opstellen), ASS problematiek, sterk seksueel gestoord gedrag, kinderen die bekend zijn met dieren-mishandeling en actieve drugsverslavingen.


Buiten dit is de matching zeer belangrijk, bij een mogelijke plaatsing is voorafgaand aan de intake een duidelijke dossierstudie noodzakelijk. Als er een aanmeldformulier met bijbehorende documenten is aangeleverd gaan we altijd over tot een intakegesprek zodat we naast het papieren beeld, ook een menselijk beeld hebben. Hierna gaat het team samen met de gedragswetenschapper inventariseren of de jongere binnen de huidige samenstelling van de groep past. We maken  onder andere gebruik van het matching handboek van het NJI. Als we denken dat er een mogelijke matching zou kunnen zijn wordt er samen met de jongere en diens systeem gekeken naar een kennismakingstraject, waarbij beide partijen ten alle tijden nog kunnen beslissen of tot plaatsing wordt overgegaan. 

Belangrijk dus om te realiseren dat een snelle plaatsing bij EquiGens vaak geen optie is, het is voor de stabiliteit van de groep erg belangrijk om een zorgvuldig traject aan te gaan waarbij rekening moet worden gehouden met een plaatsingstraject wat inclusief intake minimaal drie weken in beslag neemt, waarna nog een gewenningsperiode van 4 weken wordt gehanteerd. Zie de volledige aanmeldprocedure hier onder beschreven. 

Indien we geen goede matching ervaren, hebben we een breed netwerk van gezinshuizen in de portefeuille en zullen we altijd proberen mee te kijken of er elders wellicht een beter passende plek beschikbaar is. 

Bij ons is het een voorwaarde dat de geplaatste jongere na een kennismakingstraject gemotiveerd is tot een definitieve plaatsing, we vragen namelijk van de jongere dat zij zich zelf inzetten met hulp van ons om tot verandering te komen. Iemand die hier niet wil zijn, zal ook niet in staat zijn het maximale uit het traject bij ons te kunnen halen. 

Mocht u een jongeren willen aanmelden kan u het aanmeldformulier invullen, dat te vinden is op de contact pagina. U kan ook telefonisch contact zoeken voor aanvullende informatie of een vrijblijvende kennismaking.

Aanmeldprocedure

Stap 1: Kennismaking.

Kennismaking kan voordat alle stukken compleet zijn, met Barbara en de dienstdoende begeleiding. Hierbij kan een rondleiding gegeven worden en kan er van twee kanten gekeken of er een eerste klik is. Hierbij wordt ook een toestemmingsverklaring getekend voor informatie-uitwisseling.

Stap 2: Intake

Intake wordt gedaan door GW en de toegewezen PB'er, samen met de jongere en diens systeem. Voordat de intake plaats vindt moet het aanmeldingsformulier met informatie zijn ontvangen. Bij intake communiceren wie als contactpersonen worden genoteerd en wie in rapportage mag. Hierbij wordt ook direct kopie gemaakt van de ID kaart en de zorgpas.

Er wordt ook een afspraak gemaakt voor een online terugkoppeling, bij de intake wordt besloten wie daarbij aanwezig zijn.

Stap 3: Voorlopige beslissing

In een evaluatie binnen het team wordt een voorlopig positief of negatief besluit genomen. In de tussentijd beslissing ook de jongere en hun systeem of zij het een geschikt traject vinden of niet. In de online tergkoppeling wordt de uitkomst wordt gecommuniceerd met elkaar. Als iedereen wil overgaan tot proefdraaien worden er meteen afspraken gemaakt over het data. Ook wordt er meteen weer een online afspraak gemaakt om het proefdraaien te evalueren.

Stap 4: Proefdraaien.

Proefdraaien is in principe verdeeld over drie dagen; eerste keer kennismaking tijdens een groepsmoment, tweede keer een middag en/of avond en de derde keer een nachtje logeren, bij voorkeur zoveel mogelijk in de dienst van PB'er. Tijdens het proefdraaien wordt de structuur en de afspraken van de kennismakingsfase gehanteerd.

Stap 5: Beslissen tot overgaan kennismakingsfase.

Tijdens de online evaluatie wordt met elkaar besloten of wordt overgaan tot de kennismakingsfase. Indien alle partijen voor de kennismakingsfase willen gaan, wordt door de verwijzer eerst een beschikking geregeld. Indien de bepaling is geregeld kan een plaatsingsdatum worden besproken voor de kennismakingsfase van vier weken. Hierbij wordt ook meteen het evaluatie moment besproken en wie daarbij aanwezig zullen zijn.

Stap 6: Kennismakingsfase

Tijdens de eerste vier weken gaan we de kennismakingsfase in, hierin zit een strakke structuur waarin veel inzichtelijk wordt gemaakt. Inzet van jongere en motivatie vanuit het systeem is hierin heel erg belangrijk. De jongere beschikt tijdens de kennismakingsfase niet over een simkaart met onbeperkt internet.

Na vier weken gaan we evalueren hoe het is gegaan en of iedereen zich voor 100% kan committeren aan het traject wat wordt ingezet. Daarbij zijn we uiteraard realistisch, verwachten we echt geen wonderen of perfectie, maar gaat het vooral om de inzet.

Er kan besloten worden de kennismakingsfase te verlengen, om over te gaan naar Fase 1 of om de plaatsing geen definitieve doorgang te geven.