Het team

Dit is Barbara van de Klippe, Barbara is SKJ geregistreerd jeugd- en gezinsprofessional en de Gezinshuisouder van EquiGens. Als persoon is zij rustig en toegankelijk, maar ook spontaan en soms een beetje gek. Zij oordeelt niet, staat naast de jongeren en niet boven hen. Ze denkt out of the box, ziet potentie en de route om deze vrij te maken. Ze heeft een positieve kijk op het leven en dit werkt aanstekelijk. Ze heeft zelf het nodige meegemaakt en overwonnen en is in staat haar eigen levenservaring te delen waar wenselijk, waardoor zij toegankelijk en begripvol is voor de geplaatste jongeren. Toch is zij wel druk, waardoor ze soms wat chaotisch en vergeetachtig kan zijn. Barbara vindt haar uitdaging in de complexe beelden, ze is realistisch, maar betrokken en werkt systeem gericht.

Barbara heeft 16 jaar in de hulpverlening gewerkt voor ze startte met EquiGens. Ze heeft gewerkt in verschillende werkvelden; dak- en thuislozenzorg, verslavingszorg, minderjarige asielzoekers en in de psychiatrie. Ze heeft in alle werkvelden met veel plezier gewerkt, maar de match tussen haar en adolescenten was vrij snel duidelijk en hier ligt gecombineerd met psychiatrie dan ook haar affiniteit.

De laatste jaren voor de start van het gezinshuis ging Barbara zich steeds meer verbazen over de teruglopende leeftijd waarop zij jongeren zag binnenkomen in de instelling waar ze destijds werkte. Een kind dat in een instelling/trainingshuis wordt geplaatst kan niet meer echt kind zijn, kan zich niet hechten en moet voldoen aan verwachtingen waar het eigenlijk nog niet aan toe is. Toen een van haar pupillen zonder pardon op straat werd gezet is Barbara zich gaan oriënteren op de gezinshuis constructie, omdat zij geloofde en nu ervaart dat ze deze jongeren zo veel beter kan ondersteunen.

Christien
Christien

Dit is Christien Schnater, Christien is SKJ geregistreerd Orthopedagoog Generalist en werkzaam als behandelaar en gedrags-wetenschapper in de jeugdhulp.

Residentiële hulp in gezinsconstructen heeft gedurende haar hele werkend leven haar interesse. Ze heeft langere tijd bij een grote zorgaanbieder in de jeugdhulp gewerkt, waar zij veel ervaring heeft opgedaan met pleegzorg en (therapeutische) gezinshuizen. Ze werkt binnen de kinderpsychologie als zelfstandige, in een samenwerkingsverband en als behandelcoördinator bij twee Driestroomhuizen.

Bij de behandeling van jongeren vindt Christien het belangrijk een goede samenwerking op te bouwen, gebaseerd op respect en vertrouwen, met de jongere en diens netwerk. Ze heeft de nodige vaardigheden ontwikkeld en opleidingen gevolgd, waardoor ze flexibel en op maat kan inspelen op de hulpvragen die gesteld worden. Zo kortdurend en licht mogelijk, maar zo intensief en langer durend als nodig. Ze is EMDR-basis therapeut, (basis-) cognitieve gedragstherapeut, en heeft de opleiding Fasetherapie en Basistherapie gevolgd. Ook is ze bekwaamd in sensomotorische psychotherapie en in systeemtherapie.

Christien is naast behandelaar bij EquiGens betrokken als sparringpartner van Barbara. Met Christiens ervaring in het werken vanuit gezinsconstructen, heeft ze op alle vlakken brede inzichten. Ze werkt nauw samen met Barbara en is altijd beschikbaar voor overleg. Middels methodische werkbegeleiding ondersteunt zij Barbara in haar persoonlijke ontwikkeling, wanneer er ruis op de lijn komt helpt Christien haar deze helder te krijgen en weer op het goede spoor te zetten.

Christien is net als Barbara realistisch ingesteld, maar tegelijkertijd in voor een uitdaging. Zeer ervaren in zogenoemde complexe beelden, hechtingsproblematiek, trauma-gerelateerde problematiek en  multi-problem gezinnen.


Margreet
Margreet

Dit is Margreet Liezenga, Margreet heeft eerder met Barbara samengewerkt op een groep voor jong-volwassenen met een psychiatrische grondslag en daar was de klik al snel duidelijk. Sinds 2020 is zij als zelfstandige verder gegaan en is zij regelmatig te vinden in gezinshuis EquiGens. Ze werkt in ieder geval op de woensdagen & vrijdagen en doet ook vervanging in geval van ziekte of vakantie. 

Margreet heeft een zeer grote affiniteit in het werken met jongeren en dat is te merken, ze maakt makkelijk contact, is positief ingesteld en werkt met veel humor. Ze is nuchter en niet snel onder de indruk van problematisch gedrag. 

Janka
Janka

Dit is Janka Koch, Janka heeft jarenlang zelf een gezinshuis gerund. Christien, toen als leidinggevende betrokken, heeft Barbara en Janka later aan elkaar geïntroduceerd wat tot een fijne samenwerking heeft geleid.

Janka is eigenaar van Koch begeleiding en vervangt Barbara als zij langere tijd van huis is. Janka vindt het leuk om mee te denken, altijd bereid om te sparren en ondersteuning te bieden als daar behoefte aan is.

Daarnaast biedt Janka de mogelijkheid tot individuele begeleiding voor de jongeren die daar behoefte aan hebben en biedt zij logeeropvang. Dit alles in nauwe samenwerking met Barbara, zodat de uitgezette lijnen door kunnen lopen.

Minou
Minou

Dit is Minou Silvius, Minou is de dochter van Janka, deels opgegroeid als eigen kind in een gezinshuis situatie. Nu zelf moeder en SKJ geregistreerd als jeugd- en gezinsprofessional.

Minou heeft inmiddels ruime ervaring opgedaan in de jeugdzorg en is nu parttime manager bij Zwf Coaching. Zij werkt met passie voor jongeren en wil jongeren helpen hun weg te vinden. Vanuit eigen kracht en kunnen!

Minou functioneert als SKJ-achterwacht bij EquiGens en kan binnen 20 minuten op locatie zijn.


Naast de hoofdpersonen weergegeven in "het team" hebben we een aantal hele fijne samenwerkingspartners met wie er zeer korte lijnen bestaan. Zo kunnen er trajecten op maat worden geboden, zowel op onze eigen locatie of elders passend bij de wensen en behoefte van de jongere. Zo hebben we samenwerkingsverbanden met onder andere een zeer ervaren jeugdpsychiater, psycholoog, psychotherapeut, GZ psycholoog, systeembehandelaar, ouder- en gezinsbegeleiders, Topdog trainer, weerbaarheid trainer, matrixcoach, beelden box hulpverlener en paardencoach.