Klachten procedure

Bij EquiGens vinden wij het uiterst belangrijk dat iedere jongere zich veilig en prettig bij ons voelt en dat het systeem tevreden is met de zorg die zijn of haar geliefde bij ons ontvangt. Daarom hopen wij en gaan wij er van uit dat de meeste zaken met ons zelf besproken kunnen worden, wij staan er altijd voor open om met de jongere of diens systeem in gesprek te gaan over vragen, opmerkingen, aandachtspunten en klachten. Als de persoon met de klacht het moeilijk vindt om de klacht uit te spreken kan deze ook kenbaar maken in een brief, email, telefoon, sms of middels het contactformulier op de website.

Het kan echter zo zijn dat er zich een situatie voordoet die gevoelig ligt en waarvan de jongere of zijn netwerk het moeilijk vindt om deze rechtstreeks met ons te bespreken. Wij vinden het belangrijk dat er dan altijd nog iemand is bij hij/zij je terecht kan, iemand die weet hoe die met deze gevoelige situaties omgaat, die volledig onpartijdig is altijd bereid is om de tijd voor te maken.

Hiervoor hebben wij onafhankelijke vertrouwenspersoon, waarbij integriteit en vertrouwelijkheid centraal staan, waardoor contact voor de jongere en zijn netwerk veilig zal zijn. Onze vertrouwenspersoon is Susanne Dekker van jeugdstem, te bereiken op 06 14 80 45 28 en/of dekker@zorgbelang-fryslan.nl.

Jongeren en diens netwerk kunnen ook ons verbeter formulier invullen, deze wordt overhandigd bij binnenkomst en is te vinden op deze pagina. Dit verbeterformulier wordt behandeld als een incident melding en altijd besproken in het team. Als het op naam ingevuld is, dan zullen we ook de melder en de betrokken jongere informeren over de uitkomsten.

Mocht de melder er via de bovengenoemde routes niet uitkomen, of indien hij/zij buiten EquiGens om een klacht wil melden; Kan hij/zij terecht bij de onafhankelijk klachtencommissie, die integer is en in vertrouwelijkheid zorgt voor een goede afhandeling van de klacht. Het doel van de klachtencommissie is dat elke jongere zijn of haar klacht kan indienen en in behandeling kan laten nemen

We zouden het op prijs stellen als u eerst contact met ons opneemt, zodat we kunnen proberen of we er onderling uit kunnen komen. 

Ook nodigen we u van harte uit om ons verbeter formulier in te vullen, deze is hieronder te downloaden.

Op de contact pagina vind u al onze informatie, u kunt ook het contactformulier hiernaast invullen. 

Hier vind u het verbeterformulier, door op onderstaande knop te drukken kunt u deze downloaden, invullen en per mail versturen. 

Gegevens en downloads

Hier kunt u het verbeter formulier downloaden, deze kunt u met naam of anoniem invullen, en mailen of anoniem in de brievenbus deponeren op de locatie of middels de post .

Wilt u alstublieft wel de naam van de betreffende jongere invullen, anders wordt het voor ons heel ingewikkeld om uw melding te behandelen 

Onze klachtencommissie is:

Website: 

Telefoonnummer klachtencommissie:

Email adres klachtencommissie:

Het postadres klachtencommissie is:

Klachtenportaal zorg

https://klachtenportaalzorg.nl

022- 83 22 205


Info@klachtenportaalzorg.nl

Westeinde 14a, 1601 BJ Enkhuizen