Klachten procedure

Bij EquiGens vinden wij het uiterst belangrijk dat iedere jongere zich veilig en prettig bij ons voelt en dat hun systeem tevreden is met de zorg die zijn of haar dierbare bij ons ontvangt. Daarom hopen wij en gaan wij er van uit dat de meeste zaken met ons zelf besproken kunnen worden. Wij staan er altijd voor open om met de jongere en/of diens systeem in gesprek te gaan over vragen, opmerkingen, aandachtspunten en klachten en natuurlijk zijn complimenten ook . Als u het moeilijk vindt om uw klacht uit te spreken kunt u deze ook kenbaar maken in een brief of email.

Het kan echter zo zijn dat er zich een situatie voordoet die gevoelig ligt en waarvan de jongere of zijn netwerk het moeilijk vindt om deze rechtstreeks met ons te bespreken. Wij vinden het belangrijk dat er dan altijd nog iemand is bij wie je terecht kunt, iemand die weet hoe je met deze gevoelige situaties omgaat, die volledig onpartijdig is altijd bereid is om de tijd voor je te nemen. Hiervoor hebben wij een onafhankelijke vertrouwenspersoon, bij wie integriteit en vertrouwelijkheid centraal staan, waardoor contact voor de jongere en zijn netwerk veilig zal zijn. Onze vertrouwenspersoon is Susanne Dekker van Zorgbelang Frysl├ón, te bereiken op 06 14 80 45 28 en of dekker@zorgbelang-fryslan.nl. 

Mocht u er ook via deze route niet uitkomen, dan kunt u terecht bij de onafhankelijk klachtencommissie, die integer is en in vertrouwelijkheid zorgt voor een goede afhandeling van de klacht. Het doel van de klachtencommissie is dat elke jongere zijn of haar klacht kan indienen en in behandeling kan laten nemen. De benodigde informatie hiervoor vind u onder aan deze pagina. 

We zouden het erg op prijs stellen als u eerst contact met ons opneemt, zodat we kunnen proberen of we er onderling uit kunnen komen. 

Op de contact pagina vind u al onze informatie, u kunt ook het contactformulier hiernaast invullen. 

Onze klachtencommissie is:

Website:

Telefoonnummer klachtencommissie:

Email adres klachtencommissie:

Het postadres klachtencommissie is:

Klachtenportaal zorg

https://klachtenportaalzorg.nl

022- 83 22 205

Info@klachtenportaalzorg.nl

Westerstraat 117, 1601 AD Enkhuizen