Missie en visie

Missie

Het bieden van een veilige thuisbasis aan jongeren die binnen de reguliere jeugdzorg niet geholpen kunnen worden, waarin zij zich zo normaal mogelijk kunnen ontwikkelen tot zelfredzame volwassen. Dit doen we met behulp van de dieren, binnen de warmte van ons systeem, met een professionele grondslag en een therapeutisch klimaat.


Visie

Wij bieden perspectief aan jongeren die hun veiligheid zijn verloren, door onder andere hun eigenwaarde te vergroten. Doormiddel van structuur, activiteiten en trauma sensitieve benadering wordt veiligheid geboden. Met behulp van de dieren wordt eigen gedrag gespiegeld, worden blokkades duidelijk en kunnen jongeren zich makkelijker hechten. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om talenten en kwaliteiten te ontdekken, te ontwikkelen en te versterken en daarmee de eigenwaarde te vergroten.


Doelstellingen

  • De jongeren bij EquiGens hebben een inspirerende, veilige en vertrouwde woonomgeving.
  • De jongeren bij EquiGens hebben en ervaren, waar mogelijk, zeggenschap in alle beslissingen die hen aangaan.
  • De jongeren bij EquiGens krijgen alle mogelijke kansen om zich te ontwikkelen en te ontplooien, om zo hun eigenwaarde en zelfredzaamheid te vergroten.

 

Kernwaarden

Veiligheid: Door de jongere een veilige woonomgeving te geven binnen EquiGens, met respect voor elkaar. Waarbij acceptatie voor de jongere met respect voor zijn verleden centraal staat. Veiligheid ontstaat ook door betrouwbaarheid, door te doen wat je zegt en te zeggen wat je doet.

Betrokken: Vanuit onze basishouding acceptatie en verbinding geven, open en oprecht met empathie voor de ander. We zullen inleven, meeleven en samenleven met oprechte betrokkenheid.

Inclusie: Het gevoel ergens bij te horen is extreem belangrijk, zodra de jongeren bij ons wonen mogen ze deel uit maken van ons systeem. Zonder oordeel over hun achtergrond of verleden.

Sensitief: Wij handelen vanuit het hart en met gevoel. Sensitiviteit draagt ook bij tot het inleving- en invoelingsvermogen, uiteraard ook gebruik makend van gezond en professioneel verstand.

Inspiratie: Door te zijn wie we zijn, met een positieve blik op de toekomst en met liefde en hulp van dieren willen we de jongeren inspireren en ondersteunen in hun ontwikkeling.

Professioneel: Per jongere wordt geïnventariseerd wat hij/zij nodig heeft, dit wordt concreet gemaakt in een ontwikkelingsplan. Voor de uitvoering hiervan wordt samengewerkt met professionals en het (familie)systeem. Voortgang wordt vastgelegd in concrete rapportage en evaluaties.