De Fases

Kennismakingsfase: eerste 4 weken

In de kennismakingsfase vinden we het belangrijk om echt te investeren in het elkaar leren kennen. In deze fase ga je dan samen met je PB'er kijken naar wie je bent, naar wat jou is overkomen en waar je naar toe wilt.

Om dit te bereiken betekent dit dat je;

 • Volledig meedraait in programma met activiteiten
 • Buiten school direct naar huis komt
 • Elke dag mee eet op de groep
 • Dat je ook in de weekenden op de groep bent
 • Dat je iedere dag een gesprekje met de begeleiding hebt om de dag te evalueren.
 • Dat je iedere week een gesprek hebt met je PB'er

Na 4 weken evaluatie:

 • Hoe is de inzet met het programma
 • Hoe is het dag- en nachtritme
 • Hoe gaat het in de relatie met de begeleiding
 • Hoe gaat het met het nakomen van afspraken.
 • Hoe gaat het binnen de groep

Als het dit goed is verlopen stroom je door naar fase 1.

Mocht de kennismakingsfase niet zo goed zijn verlopen gaan we met elkaar kijken naar waar dit aan ligt en aan de hand daarvan bepalen we met elkaar wat de vervolgstappen zullen zijn.

Fase 1

Als de kennismakingsfase is afgerond ga je samen met je PB'er kijken naar wat jij nodig hebt om jouw proces te verstevigen, naar waar je al sterk in (b)lijkt en waar je wellicht nog wat in kan leren of ontwikkelen. Iedere week blijven jullie een gesprek houden, worden de aandachtspunten bekeken en vergelijken jullie je eigen bevindingen en die van de begeleiding.

In deze fase is er ruimte om meer individuele afspraken te maken in het belang van jouw proces. Hierbij kan gedacht worden aan de volgende punten;

 • Eventuele activiteiten die als triggers werken, kunnen worden aangepast.
 • Externe sporten en hobby's kunnen worden opgepakt of opgestart.
 • Afspreken/ logeren (in het weekeind) op en buiten de groep op de vrije momenten.

Hou daarbij rekening dat je doordeweeks uiterlijk 21:00 weer op de groep moet zijn.

Elke drie maanden is hier een formele evaluatie over, samen met de PB'er en de verwijzer wordt besloten wie hierbij aanwezig is. Hierin kan worden besloten dat je klaar bent om door te stormen naar de volgende fase.

Fase 2

Indien bij de evaluatie blijkt dat Fase 1 goed is doorlopen gaan we op maat kijken naar nieuwe afspraken, hiervoor is voorwaarde dat er een goede werkrelatie is ontstaan tussen jou en de begeleiding in het bijzonder met je PB'er. Als je staat bent om het weekprogramma te volgen, afspraken na te komen en eerlijk te zijn naar de begeleiding. Kan je starten in Fase 2.

Fase 2 geeft de ruimte om verder af te wijken van het programma van fase 1, dan doe je nog wel mee aan minimaal drie groepsactiviteiten per week, minimaal 4x per week eet je op de groep en is de weekafsluiting nog steeds een vast onderdeel.

Elke drie tot zes maanden is hier over een formele evaluatie, samen met de PB'er en de verwijzer wordt besloten wie hierbij aanwezig is. Hierin kan worden besloten dat je klaar bent om door te stromen naar de volgende fase.

Fase 3

Als je ook in Fase 2 hebt laat zien dat je het goed doet en in staat bent om je aan de regels te houden, krijg je bij beschikbaarheid een studio bij EquiGens. Je krijgt een weekbudget en hiermee leer je rondkomen voor het ontbijt en de lunch. Er worden persoonlijke afspraken gemaakt over groepsmomenten en eigen verantwoordelijkheden. In principe ben je zelfstandig in de ADL en dag structuur. Samen met de begeleiding kijk je naar de toekomst, waar wil je heen en wat is daarvoor nodig.

Elke drie tot zes maanden is hierover een formele evaluatie, samen met de PB'er en de verwijzer wordt besloten wie hierbij aanwezig is. Hierin kan worden besloten of je klaar bent om door te stromen naar een nieuwe fase in je leven. Er kan dan worden gekozen voor terug naar ouders, het doorstromen naar een andere organisatie bijvoorbeeld beschermd of begeleid wonen, het op kamers gaan wonen of andere opties die we nu zo snel niet bedacht hebben 😉.